Sigma Trade, kabiny parowe z sauną i wanny z hydromasażem ESSENTE
NAJNOWSZE PRODUKTY

Wanna z hydromasażem przyścienna

Wanna z hydromasażem przyścienna
Seria produktu: Castylia
Nr katalog.: SGM-9103
Cena brutto*: 4149 zł

Panel natryskowy

Panel natryskowy
Seria produktu: Ambition
Nr katalog.: SGM-SN-8768 Czarny
Cena brutto*: 799 zł
AKTUALNOŚCI
28.10.2016
Rusza kolejna promocja na produkty marki Essente. Tym razem będą to wanny z hydromasażem
23.06.2016
TYLKO TERAZ 10 tygodni z 10% rabatem na kabiny prysznicowe z hydromasażem i sauną
Kategorie wiadomości

Polityka prywatności serwisu sigma-trade.com.pl

 

Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności - niniejszy dokument określający zasady i cele zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów, ich ochrony oraz uprawnienia Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem http://www.sigma-trade.com.pl/.
 2. Ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Administrator - administrator danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy, tj. Sigma Trade s.c. Marek Anchimiuk, Róża Ławreszuk, z siedzibą w 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 8/505, NIP: 542-30-73-581, REGON: 200196310, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie Umowy Spółki Cywilnej "Sigma Trade" z dnia 07.03.2008 r. i wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerami NIP wspólników spółki cywilnej: 5431197642, 9660830876.
 4. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej inaczej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem http://www.sigma-trade.com.pl/pozostale-informacje/regulamin.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Klientów, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

Cel i zakres zbieranych danych

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych Klientów przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z jego określonych funkcjonalności, w tym zbieranych podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
  1. w trakcie rejestracji Klienta;
  2. w trakcie składania i realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta;
  3. w trakcie realizacji Umowy Sprzedaży Towaru z Klientem;
  4. w trakcie korzystania z Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu:
  1. obsługi procesu Rejestracji i logowania do Konta Klienta.
  2. sprzedaży Klientom Towarów oraz ich dostawy i świadczenia pozostałych usług Klientom;
  3. obsługi procesu płatności (w szczególności płatności online);
  4. obsługi procesu publikacji treści i komentarzy;
  5. udzielania odpowiedzi na składane zapytania poprzez udostepnione formularze;
  6. ewentualnego dochodzenia roszczeń;
  7. w celu rozpatrywania składanych przez Klientów reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  8. tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności określonych podstron Serwisu;
  9. dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.
 3. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:
  1. marketingu działalności Serwisu oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Serwisem, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych;
  2. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administartora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.
 4. W celu realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Administrator zbiera następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres siedziby i dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, województwo, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz opcjonalnie pozostałe dane wskazane w formularzu Zamówienia (nazwa firmy, numer NIP).
 5. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane osobowe Klienta: identyfikator użytkownika, jego imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło.
 6. Administrator zbiera również inne dane osobowe określone w część IV. Świadczenie usług elektronicznych Regulaminu Serwisu, w zakresie nie większym niż dane wymienione w ust. 9 i 10 powyżej.
 7. Administrator oświadcza, że podanie danych osobowych wskazanych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, zwłaszcza w celu złożenia i realizacji Zamówienia lub rejestracji Konta Klienta.
 8. Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu oraz przez pliki cookies (zobacz Polityka Cookies).
 9. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są wyłącznie w celach technicznych, w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 10. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta.

Przetwarzanie danych Klientów

 1. W przypadku Klienta, który składa Zamówienie przez Sklep Internetowy i jako sposob dostawy wybiera przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi  realizującemu dostawę Towaru do Klienta na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który składa Zamówienie w Sklepie Internetowym i wybiera jako formę płatności płatność elektroniczną online lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 3. W przypadku złożenia reklamacji na Towar i jej uznania Administrator udostępnia dane Klienta podmiotom (Autoryzowanym Punktom Serwisowym) obsługującym relamację.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@sigma-trade.com.pl, zadzwonić pod numer telefonu 85 733 52 12 lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.
 2. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia w każdym czasie. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@sigma-trade.com.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer telefonu 85 733 52 12 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Administratora.
 3. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 4. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

Zabezpieczenie danych

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:
  1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
  2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
  4. dokładne i aktualne;
  5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
  6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
  7. bezpiecznie przechowywane, nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 3. Administrator używa następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych:
  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  2. dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu (nazwy użytkownika) oraz hasła;
  3. szyfrowanie połączenia w trakcie korzystania z Serwisu na jego wybranych podstronach.
Do góry Poprzednia strona: Regulamin serwisu www.sigma-trade.com.pl || Następna strona: Polityka cookies